ENGLISH

तपाईंको समाचार वा लेख पठाउनुहोस

*नोट: कृपया समाचार वा लेख को अन्तिममा आफ्नो नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर अनिवार्य रुपमा लेख्नु होला !!
समाचार/लेख सबमिट गरिसकेपछि हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेज " Mitjee Media " मा म्यासेज गर्नुहोला।

3+2=