Tag: ‘सुतेकै अवस्थामा मृत घोषणा गर्न पाइन्छ श्रीमान् ?’